หน้าแรก
 
 
 
สภาวิทยาลัยและนิติการ
  คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยนครราชสีมา

 
  อำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 
  บุคลากรประจำสำนักงาน
สภาวิทยาลัยและนิติการ

 
  สรุปมติการประชุมสภาวิทยาลัย
 
  ติดต่อสอบถาม
 
  Administrator
 
 
12/04
2024
 ติดต่อสอบถาม
  สำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติกร วิทยาลัยนครราชสีมา
เลขที่ 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ 044-466050, 044-466051, 044-466052 ต่อ 189

E-mail council@nmc.ac.th

   
สำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติการ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
290 Nakhonratchasima College Council Office, Nakhonratchasima 30000 Tel: 0-4446-6050 to 52 Fax: 0-4446-5668